NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 4875-3 (222906)

Metal cutting band saw blades. Part III: Characteristics relating to each type of blade

STANDARD published on 1.9.1996

Slovak -
Print design (ON REQUEST)

:

: STN ISO 4875-3
: 222906
: 54659
: 1.9.1996
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards STN

STN ISO 4875-3 (222906):

Táto medzinárodná norma určuje rôzne druhy pílových pásov na kov a materiál, z ktorého musia byť vyrobené a stanovuje rozmery z rozsahu uvedeného v ISO 4875-2.