NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN ISO/TR 11811 (012005)

Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements

STANDARD published on 1.1.2014

Czech -
Print design (13.10 USD)

:

: TNI CEN ISO/TR 11811
: 012005
: 94417
: 1.1.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards TNI - Czech

TNI CEN ISO/TR 11811 (012005):

Tato technická zpráva stanoví postupy pro hodnocení tribologickém chování posuvných dotyků o celkové velikosti od několika nanometrů (nm) do 10 µm, a tam, kde je aplikováno zatížení mezi 50 µN a 100 µN. Jsou zde popsány postupy pro provádění těchto měření a poskytnut návod pro prokázání vlivu uvedených parametrů na výsledky zkoušky. Tento postup se nevztahuje na stávající SPM techniky, jako je mikroskopie třecích sil a mikroskopie atomárních sil (AFM).