NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN ISO/TR 24014-3 (018240)

Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media

STANDARD published on 1.11.2013

English (the title page in Czech only) -
Print design (22.80 USD)

:

: TNI CEN ISO/TR 24014-3
: 018240
: 94078
: 1.11.2013
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Category: Technical standards TNI - Czech

TNI CEN ISO/TR 24014-3 (018240):

Tato technická normalizační informace popisuje, jak implementovat interoperabilní aplikace managementu sběru (IFM) v multiaplikačním prostředí, dodatečně vzniklé role a případy jejich užití. Multiaplikační média otevřou nové možnosti pro samostatné zabezpečené aplikace IFM, aby byly na jednom médiu nahrány a provozovány odděleně. To umožní spotřebiteli zajistit obchodní interoperabilitu s tím, že bude možné používat stejné médium v různých systémech sběru jízdného nezávisle na místních způsobech zpoplatnění a specifikacích systému bez potřeby společných obchodních zásad