NORMSERVIS s.r.o.

TNI CWA 17796 (010131)

Responsibility-by-design - Guidelines to develop long-term strategies (roadmaps) to innovate responsibly

STANDARD published on 1.4.2022

English (the title page in Czech only) -
Print design (22.10 USD)

:

: TNI CWA 17796
: 010131
: 514506
: 1.4.2022
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Category: Technical standards TNI - Czech

TNI CWA 17796 (010131):

Tento dokument poskytuje směrnice pro vývoj dlouhodobých strategií odpovědného inovování, čímž pomůže organizacím dosáhnout společensky žádoucí výstupy z procesů inovací. Tyto strategie podporují přístup "odpovědnost již od návrhu", který integruje zvažování technických, etických, sociálních, environmentálních a ekonomických aspektů po celou dobu výzkumu, vývoje a návrhu, vedoucích k inovacím. Důraz je kladen na inovace souvisící s transformačními technologiemi. Dokument je vypracován tak, aby byl v co největší možné míře konzistentní s existujícími normami systémů managementu (např. EN ISO 9001) a aby je v co největší možné míře podporoval. Zvláštní pozornost věnuje společenské odpovědnosti (např. EN ISO 26000). Dokument je určen všem organizacím a činitelům zapojeným do plánování a provádění výzkumu, inovací a technologického vývoje