NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 10064-2 (014671)

Code of inspection practice - Part 2: Inspection related to radial composite deviations, runout, tooth thickness and backlash

STANDARD published on 1.12.2014

Czech -
Print design (16.90 USD)

:

: TNI ISO/TR 10064-2
: 014671
: 93320
: 1.12.2014
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Category: Technical standards TNI - Czech

TNI ISO/TR 10064-2 (014671):

Tato část technické zprávy stanovuje pravidlo správné praxe vztahující se k přejímce na základě radiálních kinematických úchylek, obvodového házení, tloušťky zubu a boční vůle čelních kol s evolventním ozubením; tj. při měřeních týkajících se dvoubokého dotyku. Tato technická zpráva poskytuje rady ohledně metod kontroly ozubených kol a analýzu výsledků měření, a tak doplňuje ISO 1328-2. Většina použitých termínů je definována v ISO 1328-2. Příloha A poskytuje metodu pro výběr tolerancí tloušťky zubů a minimální boční vůli záběru ozubených kol. Je zde obsažen i návrh na stanovení hodnot minimální boční vůle