NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 10064-4 (014671)

Code of inspection practice - Part 4: Recommendations relative to surface texture and tooth contact pattern checking

STANDARD published on 1.7.2014

Czech -
Print design (17.20 USD)

:

: TNI ISO/TR 10064-4
: 014671
: 93318
: 1.7.2014
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Category: Technical standards TNI - Czech

TNI ISO/TR 10064-4 (014671):

Tato část ISO/TR 10064 poskytuje doporučení pro měření, vztahující se k měření drsnosti povrchu a pásma dotyku zubu ozubeného kola. Číselné hodnoty uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za přísná kriteria přesnosti podle ISO, ale mohou sloužit jako návod pro vzájemné dohody pro ocelové nebo železné komponenty