NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 14806 (018244)

Intelligent transport systems - Public transport requirements for the use of payment applications for fare media

STANDARD published on 1.5.2014

Czech -
Print design (13.60 USD)

:

: TNI ISO/TR 14806
: 018244
: 95185
: 1.5.2014
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Category: Technical standards TNI - Czech

TNI ISO/TR 14806 (018244):

Tato technická zpráva stanoví požadavky veřejné dopravy na vlastníky platebních aplikací ke specifikaci jejich aplikace za účelem přijetí médií pro platební aplikace jako nástroje pro přístup do sítí veřejné dopravy pomocí platebních systémů se zpracováváním na samotných médiích nebo v centru (back office), jak pro pravidelné, tak pro navštěvující či nepravidelné cestující. Tato technická zpráva definuje technické i netechnické požadavky.