NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 17185-2 (018241)

Intelligent transport systems - Public transport user information - Part 2: Public transport data and interface standards catalogue and cross references

STANDARD published on 1.2.2017

English (the title page in Czech only) -
Print design (48.80 USD)

:

: TNI ISO/TR 17185-2
: 018241
: 501671
: 1.2.2017
: 156
: 499 g (1.10 )
:
Category: Technical standards TNI - Czech

TNI ISO/TR 17185-2 (018241):

Tato technická normalizační informace porovnává vydané mezinárodní a národní normy v oblasti informačních systémů ve veřejné dopravě. K porovnání popisů standardních datových konceptů informací pro cestující veřejné dopravy používá třídy CEN Transmodel. Cílem této technické normalizační informace je pochopení koncepcí popsaných v existujících normách a specifikacích, které se týkají informací pro cestující veřejné dopravy