NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 25102 (018209)

Intelligent transport systems - System architecture - "Use Case" pro-forma template

STANDARD published on 1.10.2011

English (the title page in Czech only) -
Print design (14.20 USD)

:

: TNI ISO/TR 25102
: 018209
: 89171
: 1.10.2011
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards TNI - Czech

TNI ISO/TR 25102 (018209):

Technická normalizační informace diskutuje formu zápisu "Případů užití" pro záznam požadavků a souvisejících aspektů na systémový software pro inteligentní dopravní systémy (ITS). Předmětem této technické normalizační informace je poskytnout formulář pro konzistentní návrh "Případů užití" v mezinárodních normách ITS a souvisejících výstupech. POZNÁMKA - Tato technická normalizační informace obsahuje formulář, jehož prvky lze podle potřeby rozšířit o nové, nebo vynechat stávající. Tato technická normalizační informace uvádí pokyn, jak případy užití zpracovat a je spíše návodem, než striktním předpisem