NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 26999 (018214)

Intelligent transport systems - Systems architecture - Use of process-oriented methodology in ITS International Standards and other deliverables

STANDARD published on 1.8.2013

Czech -
Print design (14.20 USD)

:

: TNI ISO/TR 26999
: 018214
: 93410
: 1.8.2013
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards TNI - Czech

TNI ISO/TR 26999 (018214):

Cílem této technické normalizační informace je poskytnout návod na používání procesně orientované metody (POM) nazývané také modelování toku dat při zpracovávání mezinárodních norem a dokumentů pro inteligentní dopravní systémy (ITS) a při tvorbě a zavádění systémů ITS. Jejím účelem je sloužit především za základ pro vývoj systémových architektur vysoké úrovně pro ITS. Tyto architektury jsou nástroji, jež mají pomáhat při zavádění ITS, a jsou mechanizmem pro identifikaci a podporu tvorby a používání norem.