NORMSERVIS s.r.o.

TPG 20000 (380200)

Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG) (nahrazuje TPG 200 01 a TD 200 02). VYPRODÁNO

STANDARD published on 10.3.1998

Czech -
Print design (ON REQUEST)

:

: TPG 20000
: 380200
: *** SOLD OUT TEMPORARILY ***
: 10.3.1998
: 20
: 85 g (0.19 )
:
Category: Technical standards TPG

TPG 20000 (380200):

Tento předpis platí pro:

a) projektování, stavbu, technické vybavení a provoz: skladu kartuší, lahví a sudu pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG); prodejen LPG v kartuších a v lahvích; klecí na skladování a prodej lahví

b) prodej lahví a kartuší ve veřejné prodejní síti

c) dopravu LPG v kartuších, lahvích a sudech. Tento předpis se nevztahuje na lahve nové a neplatí pro lahve provozní a zásobní, umístěné podle jiných předpisu (např. ČSN 38 6460, ČSN 38 6462).