NORMSERVIS s.r.o.

TPG 40201 (380402)

Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (nahrazuje TPG 402 01 Část 1). VYPRODÁNO

STANDARD published on 18.9.2001

Czech -
Print design (ON REQUEST)

:

: TPG 40201
: 380402
: *** SOLD OUT TEMPORARILY ***
: 18.9.2001
: 88
: 320 g (0.71 )
:
Category: Technical standards TPG

TPG 40201 (380402):

V posledních letech byl zaznamenán velký rozvoj v oblasti použití zkapalněných uhlovodíkových plynů (dále jen “LPG”). Rozšiřuje se užívání tohoto paliva k pohonu motorových vozidel, zvyšuje se zájem o vytápění objektů v oblastech dosud neplynofikovaných zemním plynem, o použití v mobilních prostředcích pro rekreaci (lodě, maringotky) atp. Překážkou tomuto rozvoji jsou zastaralé předpisy, které buď nabízejí řešení nevyhovující, někdy i bránící novým trendům v použití LPG, nebo některou problematiku vůbec neřeší. Z tohoto důvodu byla v minulých letech vydávána TPG a TD, která uvedené bariéry postupně odstraňovala. Jednalo se však o technická pravidla a doporučení zaměřená na určitou, vymezenou oblast použití LPG, jako např. na skladování a prodej tlakových nádob k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů, konstrukci, výrobu, značení, zkoušení, opravy a údržbu ocelových lahví k dopravě zkapalněných uhlovodíkových plynů, plnírny, přípravny, zkušebny a opravny tlakových nádob k dopravě LPG, tlakové zásobníky pro LPG do objemu 5 m3, čerpací stanice LPG pro motorová vozidla, umísťování a provoz spotřebičů spalujících LPG v prostorách pod úrovní terénu.
Tato technická pravidla nahrazují TPG 402 01 část 1 schválená 15.6.1993.