Publications  CQI 11. Speciální proces: Hodnocení systému galvanického pokovování - 2. vydání 1.9.2014 preview

CQI 11. Speciální proces: Hodnocení systému galvanického pokovování - 2. vydání

CQI 11. Speciální proces: Hodnocení systému galvanického pokovování - 2. vydání

Automatically translated name:

11. Special CQI process: Evaluation of electroplating - 2nd EditionPUBLICATION published on 1.9.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price67.60 USD excl. VAT
67.60 USD

Product information:

Designation: CQI 11. Speciální proces: Hodnocení systému galvanického pokovování - 2. vydání
The number of pages: 200
Approximate weight : 559 g (1.23 lbs)
Publication date: 1.9.2014
Country: Czech publication
Category: Quality

Annotation of standard text:

Publikace je návodem pro vedení Hodnocení systému galvanického pokovování formou interního auditu organizací, která provozuje speciální proces galvanického pokovování pro potřebu vlastních výrobků nebo pro své zákazníky.

Publikace obsahuje CD s proceními tabulkami.

Návod obsahuje pokyny pro kvalifikaci hodnotitelů, způsob hodnocení provedených zjištění, dotazy pro hodnocení systému uplatněného v procesech galvanického pokovování, provedení auditu výrobku zpracovaného v daném procesu a ověření, zda procesy jsou vedeny za účelem dosažení shody s požadavky zákazníka.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand