Publications  CQI 11. Speciální proces: Hodnocení systému galvanického pokovování - 2. vydání 1.9.2014 preview

CQI 11. Speciální proces: Hodnocení systému galvanického pokovování - 2. vydání

CQI 11. Speciální proces: Hodnocení systému galvanického pokovování - 2. vydání

Automatically translated name:

11. Special CQI process: Evaluation of electroplating - 2nd EditionPUBLICATION published on 1.9.2014


AvailabilitySold out
PriceON REQUEST excl. VAT
ON REQUEST

Product information:

Designation: CQI 11. Speciální proces: Hodnocení systému galvanického pokovování - 2. vydání
The number of pages: 200
Approximate weight : 559 g (1.23 lbs)
Publication date: 1.9.2014
Country: Czech publication

Annotation of standard text:

Publikace je návodem pro vedení Hodnocení systému galvanického pokovování formou interního auditu organizací, která provozuje speciální proces galvanického pokovování pro potřebu vlastních výrobků nebo pro své zákazníky.

Publikace obsahuje CD s proceními tabulkami.

Návod obsahuje pokyny pro kvalifikaci hodnotitelů, způsob hodnocení provedených zjištění, dotazy pro hodnocení systému uplatněného v procesech galvanického pokovování, provedení auditu výrobku zpracovaného v daném procesu a ověření, zda procesy jsou vedeny za účelem dosažení shody s požadavky zákazníka.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.