Publications  F - Ochrana před bleskem a přepětím - soudní znalci 1.1.2010 preview

F - Ochrana před bleskem a přepětím - soudní znalci

F - Ochrana před bleskem a přepětím - soudní znalci

Automatically translated name:

F - Protection against lightning and surges - legal expertsPUBLICATION published on 1.1.2010


Language
Format
AvailabilitySold out
PriceON REQUEST excl. VAT
ON REQUEST

Product information:

Designation: F - Ochrana před bleskem a přepětím - soudní znalci
The number of pages: 204
Approximate weight : 550 g (1.21 lbs)
Note: *** SOLD OUT ***
Publication date: 1.1.2010
Country: Czech publication
Category: Electrical

Annotation of standard text:

Autor: Ing. Jiří Kutáč, Ing. Ján Meravý
Rozsah: 204 stran
Formát: A4
Vydáno: 2010
Vydalo: SPBI Ostrava
ISBN: 978-80-7385-081-4
V této plno barevné obrázkové knize Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců jsou shrnuty nejen poznatky a vědomosti autorů, ale i dalších soudních znalců v daném oboru. Vychází přitom ze svých dlouhodobých praktických zkušeností při kontrolních činnostech na území České a Slovenské republiky. Při zpracování autoři respektovali stávající platné legislativní předpisy a normy v ochraně před bleskem a přepětím dle ČSN EN 62305 a STN EN 62305.
Tato odborná publikace je vhodná nejen pro projektanty, revizní techniky, elektrotechniky, ale také pro studenty středních a vysokých škol.
Úvodní kapitola je věnována fyzikálním příčinám vzniku blesku a přepětí včetně jejich účinků. Ve druhé kapitole se autoři zaměřují na prevenci před vlivy úderu blesku a přepětí s ohledem na ochranu osob, zvířat a majetku. Třetí kapitola je věnována popisu a vysvětlení jednotlivých rizik, včetně legislativních požadavků. Čtvrtá kapitola bezprostředně navazuje na kapitolu třetí s tématikou vyhledávání rizik pro fotovoltaické systémy, mobilní operátory, nebo pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Pátá kapitola popisuje několik soudních případů, včetně objasnění příčiny škody. V šesté kapitole autoři upozorňují na nejčastější projekční a montážní chyby a také chyby, které vznikají nedůslednou činností revizních techniků. Sedmá kapitola je věnována praktickým návrhům a montážím v ochraně před bleskem a přepětím pro rodinné domy, obytné domy, historické objekty a památky, zemědělské stavby, průmyslové objekty, specifické objekty, tj. stanice mobilních operátorů, čistírny odpadních vod, obnovitelné, resp. fotovoltaické zdroje, bioplynové stanice, prostory s nebezpečím výbuchu, telekomunikace. V předposlední kapitole jsou popsány praktické postupy při revizi vnější a vnitřní ochrany před bleskem a přepětím.
V závěru autoři shrnuli hlavní myšlenky a záměry publikace, které jsou vyjádřeny v názvu knihy tj: „Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců.“

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand