Publications  Statistické metody řízení jakosti + CD s příklady - 1. vydání 1.1.2007 preview

Statistické metody řízení jakosti + CD s příklady - 1. vydání

Statistické metody řízení jakosti + CD s příklady - 1. vydání

Automatically translated name:

Statistical methods for quality control + CD with examples - 1st EditionPUBLICATION published on 1.1.2007


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.20 USD excl. VAT
32.20 USD

Product information:

Designation: Statistické metody řízení jakosti + CD s příklady - 1. vydání
Approximate weight : 1050 g (2.31 lbs)
Publication date: 1.1.2007
Country: Czech publication
Category: Quality

Annotation of standard text:

Tato publikace poskytuje ucelený obraz o možnostech využití statistických nástrojů ve všech základních oblastech managementu jakosti včetně přístupů a metod popsaných v technických normách, především z oblasti aplikované statistiky a spolehlivosti. Cílem je seznámit širší odbornou veřejnost se statistickými přístupy a nástroji nejen z hlediska metodického, ale i z hlediska výpočetní softwarové podpory s využitím Microsoft Excelu, který je přístupný ve většině podniků a organizací. Publikace má rozsah zhruba 400 stran a je doplněna CD, na kterém jsou rozšiřující texty a soubor příkladů ve formě šablon, usnadňujících statistické výpočty s podporou Microsoft Excel.

Je určena pro širší okruh pracovníků z oblasti řízení jakosti, zkušeben a laboratoří. Při její přípravě autoři využili zkušenosti ze vzdělávacích kurzů pořádaných ČSJ, ale i zkušenosti ze spolupráce na přípravě mezinárodních norem a z poskytnutých konzultací v podnicích nejrůznějšího zaměření. Metody, nástroje a systémy založené na statistickém přístupu a popsané v této publikaci lze a je třeba aplikovat v praxi v celé řadě oblastí.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand