Publications  Tesařská technologie pro 3. ročník učebního oboru tesař. Autor: Kuběna, Matoušek. 1.1.1998 preview

Tesařská technologie pro 3. ročník učebního oboru tesař. Autor: Kuběna, Matoušek.

Tesařská technologie pro 3. ročník učebního oboru tesař. Autor: Kuběna, Matoušek.

Automatically translated name:

Carpenter Technology 3rd year apprenticeship as a carpenter. Author: Kuběna, MatousekPUBLICATION published on 1.1.1998


Language
Format
AvailabilitySold out
PriceON REQUEST excl. VAT
ON REQUEST

Product information:

Designation: Tesařská technologie pro 3. ročník učebního oboru tesař. Autor: Kuběna, Matoušek.
The number of pages: 148
Approximate weight : 173 g (0.38 lbs)
Note: *** SOLD OUT ***
Publication date: 1.1.1998
Country: Czech publication
Category: Wood processing

Annotation of standard text:

Učebnice seznamuje žáky s tesařskými výrobky pro výplně otvorů, s tesařskými pracemi při zabezpečování výkopů, stavbě lešení a bednění pro betonářské a železobetonářské konstrukce. Těžištěm jsou tesařské práce se zastřešováním objektů sklonitými střechami, pojednáno je i o dřevěných stěnách a příčkách, schodech, úpravách povrchů obložením, podpíracích pracích a rekonstrukcích.

Autor: Kuběna, Matoušek
Rozsah 148 stran, 134 obrázků, 3 tabulky
formát A5
2. přepracované vydání, v Sobotáles vydání 1., upravený dotisk z roku 1998.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand