Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New CSN standards" by:    


ČSN ISO 13528 (010248)

Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním.

Standard published on 1.12.2023

Selected format:
Czech -
Print design (31.40 USD)


Show all technical information.
31.40 USD


IN STOCK
ČSN EN 61124-ed.2:2013/Z1 (010644) Change

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch.

Change published on 1.12.2023

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK
ČSN EN IEC 61124-ed.3 (010644)

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch.

Standard published on 1.12.2023

Selected format:
Czech -
Print design (24.30 USD)


Show all technical information.
24.30 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 80000-4:2020/Oprava2 (011300) Correction

Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika.

Correction published on 1.12.2023

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK
ČSN ISO 226 (011687)

Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti.

Standard published on 1.12.2023

Selected format:
Czech -
Print design (13.80 USD)


Show all technical information.
13.80 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264)

Posuzování shody - Obecné požadavky na kompetenci poskytovatelů zkoušení způsobilosti.

Standard published on 1.12.2023

Selected format:
Czech -
Print design (24.30 USD)


Show all technical information.
24.30 USD


IN STOCK
ČSN EN 549+A1 (029283)

Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva.

Standard published on 1.12.2023

Selected format:
Czech -
Print design (14.30 USD)


Show all technical information.
14.30 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 15730 (038164)

Kovové a jiné anorganické povlaky - Vyhlazování a pasivace povrchu korozivzdorných ocelí elektrolytickým leštěním.

Standard published on 1.12.2023

Selected format:
Czech -
Print design (9.10 USD)


Show all technical information.
9.10 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 4063 (050011)

Svařování, pájení na tvrdo, pájení na měkko a řezání - Přehled metod a jejich číslování.

Standard published on 1.12.2023

Selected format:
Czech -
Print design (13.80 USD)


Show all technical information.
13.80 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 9455-6 (050056)

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů).

Standard published on 1.12.2023

Selected format:
Czech -
Print design (9.10 USD)


Show all technical information.
9.10 USD


IN STOCK

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 221 entries.


Can we help you with something?


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.