Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New CSN standards" by:    


ČSN ISO 5725-1 (010251)

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice.

Standard published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (12.80 USD)


Show all technical information.
12.80 USD


IN STOCK
ČSN ISO 5725-2 (010251)

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření.

Standard published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (20.60 USD)


Show all technical information.
20.60 USD


IN STOCK
ČSN ISO 5725-3 (010251)

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření.

Standard published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (13.30 USD)


Show all technical information.
13.30 USD


IN STOCK
ČSN ISO 5725-4 (010251)

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření.

Standard published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (12.80 USD)


Show all technical information.
12.80 USD


IN STOCK
ČSN ISO 5725-5 (010251)

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření.

Standard published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (20.60 USD)


Show all technical information.
20.60 USD


IN STOCK
ČSN ISO 5725-6 (010251)

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi.

Standard published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (20.60 USD)


Show all technical information.
20.60 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 14044:2006/A1 (010944) Change

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.

Change published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (4.50 USD)


Show all technical information.
4.50 USD


IN STOCK
ČSN ISO 1996-2 (011621)

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku.

Standard published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (20.60 USD)


Show all technical information.
20.60 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 389-1 (011630)

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka.

Standard published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (8.50 USD)


Show all technical information.
8.50 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 7029 (011631)

Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví.

Standard published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (12.80 USD)


Show all technical information.
12.80 USD


IN STOCK

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 150 entries.


Can we help you with something?
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand