Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New CSN standards" by:    


ČSN EN 15341+A1 (010664)

Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby.

Standard published on 1.12.2022

Selected format:
Czech -
Print design (16.90 USD)


Show all technical information.
16.90 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 14015 (010915)

Environmentální management - Směrnice pro posuzování náležité environmentální péče (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.12.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO 14067 (010967)

Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci.

Standard published on 1.12.2022

Selected format:
Czech -
Print design (21.20 USD)


Show all technical information.
21.20 USD


IN STOCK
ČSN EN 17501 (015070)

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie s laserovým buzením (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.12.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN 15531-1 (018234)

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 1: Souvislosti a struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.12.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN 15531-3 (018234)

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 3: Provozní služební rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.12.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN P CEN/TS 16614-5 (018237)

Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 5: Formát výměny alternativních druhů dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.12.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN P CEN/TS 16157-11 (018295)

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 11: Publikace strojově interpretovatelných dopravních opatření.

Standard published on 1.12.2022

Selected format:
Czech -
Print design (23.10 USD)


Show all technical information.
23.10 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 3506-6 (021007)

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 6: Obecná pravidla pro výběr korozivzdorných ocelí a slitin niklu pro spojovací součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.12.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO 4042 (021008)

Spojovací součásti - Systémy elektrolyticky vyloučených povlaků (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.12.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 191 entries.


Can we help you with something?


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.