Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New CSN standards" by:    


ČSN EN 12973 (010121)

Hodnotový management (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.7.2020

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN ISO 10015 (010337)

Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Standard published on 1.7.2020

Selected format:
English (the title page in Czech only) -
Print design (13.70 USD)


Show all technical information.
13.70 USD


IN STOCK
ČSN EN IEC 61123 (010644)

Zkoušky bezporuchovosti - Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.7.2020

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO 11200:2015/A1 (011618) Change

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech.

Change published on 1.7.2020

Selected format:
Czech -
Print design (4.60 USD)


Show all technical information.
4.60 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO/ASTM 52907 (011829)

Aditivní výroba - Vstupní materiály - Metody charakterizace kovových prášků (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.7.2020

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO/ASTM 52911-1 (011830)

Aditivní výroba - Konstrukce - Část 1: Fúze kovů na bázi práškového podkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.7.2020

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO 16610-61:2016/A1 (014445) Change

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 61: Gaussovy filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).

Change published on 1.7.2020

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO/IEC 17029 (015261)

Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány.

Standard published on 1.7.2020

Selected format:
Czech -
Print design (16.70 USD)


Show all technical information.
16.70 USD


IN STOCK
ČSN P CEN/TS 16702-2 (018365)

Elektronický výběr poplatků - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 2: Důvěryhodný záznamník (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.7.2020

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO 2106 (038650)

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda.

Standard published on 1.7.2020

Selected format:
Czech -
Print design (7.20 USD)


Show all technical information.
7.20 USD


IN STOCK

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 207 entries.


Can we help you with something?
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand