Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New CSN standards" by:    


ČSN 010391 (010391)

Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky.

Standard published on 1.8.2021

Selected format:
Czech -
Print design (14.80 USD)


Show all technical information.
14.80 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO/ASTM 52950 (011810)

Aditivní výroba - Základní principy - Přehled zpracování dat (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.8.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO 14819-1 (018253)

Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Kódovací protokol pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Standard published on 1.8.2021

Selected format:
English (the title page in Czech only) -
Print design (25.10 USD)


Show all technical information.
25.10 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 14819-2 (018253)

Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C.

Standard published on 1.8.2021

Selected format:
Czech -
Print design (57.90 USD)


Show all technical information.
57.90 USD


IN STOCK
ČSN EN 12385-3 (024302)

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu.

Standard published on 1.8.2021

Selected format:
Czech -
Print design (14.30 USD)


Show all technical information.
14.30 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 8407 (038102)

Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních produktů ze vzorků podrobených korozním zkouškám.

Standard published on 1.8.2021

Selected format:
Czech -
Print design (9.40 USD)


Show all technical information.
9.40 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 15741 (038243)

Nátěrové hmoty - Nátěry snižující tření na vnitřní povrchy ocelových potrubí na souši a v příbřežních vodách pro korozně neagresivní plyny (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.8.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO 18595 (051340)

Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.8.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN 12814-2 (056820)

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.8.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN 12814-8 (056820)

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.8.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 141 entries.


Can we help you with something?
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand