Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New CSN standards" by:    


ČSN EN ISO 22867 (011437)

Lesnické a zahradní strojní zařízení - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích.

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
Czech -
Print design (13.40 USD)


Show all technical information.
13.40 USD


IN STOCK
ČSN ISO 14830-1 (011461)

Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Monitorování a diagnostika založené na tribologii - Část 1: Obecné požadavky a pokyny.

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
Czech -
Print design (20.90 USD)


Show all technical information.
20.90 USD


IN STOCK
ČSN P ISO/TS 15666 (011637)

Akustika - Posuzování obtěžování hlukem s využitím sociálních a sociálně akustických šetření.

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
Czech -
Print design (8.60 USD)


Show all technical information.
8.60 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 21388 (011640)

Akustika - Management přizpůsobování sluchadel.

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
Czech -
Print design (16.70 USD)


Show all technical information.
16.70 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 21363 (012008)

Nanotechnologie - Měření distribuce velikosti a tvaru částic transmisní elektronovou mikroskopií (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO 17450-1 (014103)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model pro geometrickou specifikaci a ověření.

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
Czech -
Print design (20.90 USD)


Show all technical information.
20.90 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 17450-2 (014103)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory, nejistoty a neurčitosti.

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
Czech -
Print design (13.00 USD)


Show all technical information.
13.00 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 5459 (014402)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen.

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
Czech -
Print design (29.50 USD)


Show all technical information.
29.50 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 25178-2 (014451)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO 21920-1 (014457)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profil - Část 1: Indikace struktury povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 146 entries.


Can we help you with something?


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.