Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New CSN standards" by:    


ČSN ISO 55002 (010377)

Management aktiv - Systémy managementu - Směrnice pro používání ISO 55001. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English (the title page in Czech only) -
Print design (23.30 USD)


Show all technical information.
23.30 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 14064-2 (010964)

Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO 8560 (013420)

Výkresy pozemních staveb - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO 20170 (014458)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN ISO 15549 (015051)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN 12896-4 (018232)

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 4: Monitorování a řízení provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN 12896-5 (018232)

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 5: Management jízdného (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN 12896-6 (018232)

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 6: Informace o cestujícím (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN 12896-7 (018232)

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 7: Management řidičů (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK
ČSN EN 12896-8 (018232)

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 8: Informační management a statistiky (Norma k přímému použití jako ČSN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


IN STOCK

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 216 entries.


Can we help you with something?
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand