ČSN 010103 (010103)

Computation of reliability characteristics of two-state systemsSTANDARD published on 22.10.1975


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price33.30 USD excl. VAT
33.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 010103
Classification mark: 010103
Catalog number: 2
Publication date standards: 22.10.1975
SKU: NS-116287
The number of pages: 108
Approximate weight : 355 g (0.78 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality management and quality assurance

Annotation of standard text ČSN 010103 (010103):

Návrh normy obsahuje výpočtové vzorce pro stanovení bodových a intervalových odhadů hlavních charakteristik (ukazatelů) spolehlivosti výrobků pro nejběžnější typy rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin. Jmenovitě jsou to rozdělení exponenciální, Weibullovo, normální, log-normální a gama. Jsou uvažovány jednak jednoduché ukazatele (jako např. střední doba do poruchy, intenzita poruch), vztahující se k jedné náhodné veličině, jednak komplexní ukazatele (jako např. součinitel pohotovosti) založené na jednoduchých ukazatelích několika sledovaných náhodných veličin

These changes apply to this standard:

ČSN 010103:1975/a (010103) Change

Návrh ČSN 01 0103. Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav.

Change published on 1.6.1981

Selected format:
Czech -
Print design (2.70 USD)


Show all technical information.
2.70 USD


IN STOCK
ČSN 010103:1975/b (010103) Change

Návrh ČSN 01 0103. Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav.

Change published on 1.4.1990

Selected format:
Czech -
Print design (1.30 USD)


Show all technical information.
1.30 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.