ČSN 010103 (010103)

Computation of reliability characteristics of two-state systemsSTANDARD published on 22.10.1975


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price30.60 USD excl. VAT
30.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 010103
Classification mark: 010103
Catalog number: 2
Publication date standards: 22.10.1975
SKU: NS-116287
The number of pages: 108
Approximate weight : 355 g (0.78 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality management and quality assurance

Annotation of standard text ČSN 010103 (010103):

Návrh normy obsahuje výpočtové vzorce pro stanovení bodových a intervalových odhadů hlavních charakteristik (ukazatelů) spolehlivosti výrobků pro nejběžnější typy rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin. Jmenovitě jsou to rozdělení exponenciální, Weibullovo, normální, log-normální a gama. Jsou uvažovány jednak jednoduché ukazatele (jako např. střední doba do poruchy, intenzita poruch), vztahující se k jedné náhodné veličině, jednak komplexní ukazatele (jako např. součinitel pohotovosti) založené na jednoduchých ukazatelích několika sledovaných náhodných veličin

These changes apply to this standard:

ČSN 010103:1975/a (010103) Change

Návrh ČSN 01 0103. Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav.

Change published on 1.6.1981

Selected format:
Czech -
Print design (2.50 USD)


Show all technical information.
2.50 USD


IN STOCK
ČSN 010103:1975/b (010103) Change

Návrh ČSN 01 0103. Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav.

Change published on 1.4.1990

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand