ČSN 012725 (012725)

Instructions for colour arrangement of the working environmentSTANDARD published on 9.11.1959


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 012725
Classification mark: 012725
Catalog number: 40
Publication date standards: 9.11.1959
SKU: NS-116434
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Colours and measurement of lightErgonomics

Annotation of standard text ČSN 012725 (012725):

Norma obsahuje pokyny pro barevnou úpravu pracovního prostředí, základy pro volbu barev a příklady použití barev zejména v průmyslové výrobě. Norma definuje barvu z hlediska psychologického, fysikálního, z hlediska technologie. Z těchto hledisek definuje i vlastnosti barev. Účelem normy je stanovit zásady pro úpravu barevných a optických podmínek pracovního prostředí podle psychologických a estetických potřeb pracujících. Norma stanoví zásady barevné úpravy podle druhu pracovní činnosti, charakteru prostoru, zpracovávaného materiálu nebo pracovního místa a pod. Stanoví závislosti barvy na intenzitě osvětlení a pod. V příkladech a vzorových úkolech jsou uvedena správná barevná řešení některých prostorů, resp. jejich jednotlivých částí. Závěrem je rozebrán vliv barev jak na prováděnou činnost, tak na stav organismu. V dodatku normy je dokonce uvedena doplňková literatura. Poznámka: Na tuto normu odkazují Směrnice č. 46/1978 sb. Hyg. předp. ČSN 01 2725 byla schválena 9.11.1959 a nabyla účinnosti od 1.6.1960. "Změnou a)-10/1963" se s účinností od 1.1.1964 stanovuje, že pro barevné řešení potrubí platí ČSN 13 0072. "Změnou b)-11/1969" se s účinností od 1.1.1970 stanovuje a provádí změny souvisících technických norem

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.