ČSN 012802 (012802)

Certificated reference materials. Terms and definitionsSTANDARD published on 8.12.1986


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.00 USD excl. VAT
8.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 012802
Classification mark: 012802
Catalog number: 24085
Publication date standards: 8.12.1986
SKU: NS-116438
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Chemical reagentsChemical technology (Vocabularies)

Annotation of standard text ČSN 012802 (012802):

Touto normou se zavádí ST SEV 4566-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnil jeden článek, a to heslo "referenční materiál". Norma RVHP určuje termíny a definice pojmů, které se týkají tvorby a používání referenčních materiálů RVHP. Slovensky a česky je uvedeno názvosloví. Slovensky je definováno, ve čtyřech částech, 30 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní názvy v ruštině. ČSN 01 2802 byla schválena 8.12.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1988

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.