ČSN 013411 (013411)

Large - scale maps. Map drawing and symbolsSTANDARD published on 15.11.1989


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price31.60 USD excl. VAT
31.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013411
Classification mark: 013411
Catalog number: 24119
Publication date standards: 15.11.1989
SKU: NS-116584
The number of pages: 108
Approximate weight : 355 g (0.78 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN 013411 (013411):

Norma platí pro kreslení map velkých měřítek vyhotovovaných a udržovaných podle ČSN 01 3410. Norma platí i pro kreslení měřických náčrtů a pro výkresy ve stavebnictví, obsahující kresbu mapového charakteru. Norma neplatí pro důlní mapy, vyhotovené podle příslušných předpisů. Norma nestanoví obsah map. Rozsáhlá technická norma stanovuje podmínky pro zobrazování a vyznačování předmětů měření, dále požadavky na polohopis ( v částech A až I ) a dále požadavky na výškopis a konečně popis map. ČSN 01 3411 byla schválena 15.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 01 3411 z 18.9.1978

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.