ČSN 013411 (013411)

Large - scale maps. Map drawing and symbolsSTANDARD published on 15.11.1989


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.70 USD excl. VAT
32.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013411
Classification mark: 013411
Catalog number: 24119
Publication date standards: 15.11.1989
SKU: NS-116584
The number of pages: 108
Approximate weight : 355 g (0.78 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN 013411 (013411):

Norma platí pro kreslení map velkých měřítek vyhotovovaných a udržovaných podle ČSN 01 3410. Norma platí i pro kreslení měřických náčrtů a pro výkresy ve stavebnictví, obsahující kresbu mapového charakteru. Norma neplatí pro důlní mapy, vyhotovené podle příslušných předpisů. Norma nestanoví obsah map. Rozsáhlá technická norma stanovuje podmínky pro zobrazování a vyznačování předmětů měření, dále požadavky na polohopis ( v částech A až I ) a dále požadavky na výškopis a konečně popis map. ČSN 01 3411 byla schválena 15.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 01 3411 z 18.9.1978

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.