ČSN 013411 (013411)

Large - scale maps. Map drawing and symbolsSTANDARD published on 15.11.1989


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price31.90 USD excl. VAT
31.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013411
Classification mark: 013411
Catalog number: 24119
Publication date standards: 15.11.1989
SKU: NS-116584
The number of pages: 108
Approximate weight : 355 g (0.78 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN 013411 (013411):

Norma platí pro kreslení map velkých měřítek vyhotovovaných a udržovaných podle ČSN 01 3410. Norma platí i pro kreslení měřických náčrtů a pro výkresy ve stavebnictví, obsahující kresbu mapového charakteru. Norma neplatí pro důlní mapy, vyhotovené podle příslušných předpisů. Norma nestanoví obsah map. Rozsáhlá technická norma stanovuje podmínky pro zobrazování a vyznačování předmětů měření, dále požadavky na polohopis ( v částech A až I ) a dále požadavky na výškopis a konečně popis map. ČSN 01 3411 byla schválena 15.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 01 3411 z 18.9.1978

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand