ČSN 014260 (014260)

Positional tolerances of axes of holes for fastenersSTANDARD published on 27.5.1980


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.90 USD excl. VAT
14.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014260
Classification mark: 014260
Catalog number: 103
Publication date standards: 27.5.1980
SKU: NS-116748
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Limits and fitsFasteners

Annotation of standard text ČSN 014260 (014260):

Norma platí pro součásti strojů a přístrojů, spojované šrouby, závitovými čepy, závrtnými šrouby, a jinými spojovacími součástmi, u nichž jsou osy děr pro spojovací součásti rovnoběžné. Norma stanoví tolerance polohy os průchozích hladkých a závitových děr. Neplatí pro součásti, na něž nejsou kladeny požadavky vzájemné zaměnitelnosti a jejichž smontovatelnost je zajištěna společným obráběním děr ve dvojici spojovaných součástí. Informační příloha 1 uvádí volbu tolerancí polohy os děr pro spojovací součásti a příloha 2 uvádí základní vztahy pro přepočet tolerancí jmenovité polohy na mezní úchylky souřadnic os děrCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.