ČSN 014405 (014405)

Tolerances of form and of position. Numerical valuesSTANDARD published on 11.12.1979


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.70 USD excl. VAT
9.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014405
Classification mark: 014405
Catalog number: 111
Publication date standards: 11.12.1979
SKU: NS-116781
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Limits and fits

Annotation of standard text ČSN 014405 (014405):

Norma platí pro tolerance tvaru a polohy součástí strojů a přístrojů a stanoví číselné hodnoty tolerancí. Číselné hodnoty jednotlivých druhů tolerancí jsou stanoveny pro rozsahy jmenovitých rozměrů do 2 500 mm a pro některé případy až do 10 000 mm. Číselné hodnoty tolerancí souososti, souměrnosti a různoběžnosti os jsou stanoveny v průměrovém i poloměrovém vyjádření. Pro každý druh je stanoveno 16 stupňů přesnosti v závislosti na jmenovitém rozměru. Informační příloha 1 uvádí základní zákonitosti tvoření řad číselných hodnot tolerancí tvaru a polohy. Informační příloha 2 obsahuje doporučené vztahy mezi tolerancemi tvaru nebo polohy a tolerancemi rozměrů

These changes apply to this standard:

ČSN 014405:1979/a (014405) Change

Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance tvaru a polohy. Číselné hodnoty.

Change published on 1.3.1990

Selected format:
Czech -
Print design (1.30 USD)


Show all technical information.
1.30 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.