ČSN 014671-1 (014671)

Cylindrical gears - Code of inspection - Part 1: Inspection of corresponding flanks of gear teethSTANDARD published on 1.8.1997


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014671-1
Classification mark: 014671
Catalog number: 21964
Publication date standards: 1.8.1997
SKU: NS-116815
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN 014671-1 (014671):

Norma je překladem technické zprávy ISO/TR 100064-1. Tato zpráva ISO/TR 100064 Čelní ozubená kola - Praktické předpisy přejímky se skládá ze tří částí: Část 1: Přejímka podle stejnolehlých boků zubů kola; Část 2: Přejímka na základě úchylek dvoubokého odvalu, radiálního házení ozubení a tloušťky zubu; Část 3: Funkční skupiny úchylek, skupiny prověrek a soubory tolerancí. Tato první část technické zprávy stanoví postup při měření stejnolehlých boků zubů čelních ozubených kol, např. měření úchylek roztečí, profilu, úhlu sklonu zubu a kinematické úchylky kola. Uvedené poznatky, vymezující postupy měření spolu s rozborem jejich výsledků, doplňují ISO 1328, část 1. Řada použitých názvů je definována v ISO 1328, část 1, ostatní jsou definovány přímo v textu nebo v kapitole 3. ČSN 01 4671 - 1. díl byla vydána v srpnu 1997

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.