ČSN 014671-1 (014671)

Cylindrical gears - Code of inspection - Part 1: Inspection of corresponding flanks of gear teethSTANDARD published on 1.8.1997


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.90 USD excl. VAT
14.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014671-1
Classification mark: 014671
Catalog number: 21964
Publication date standards: 1.8.1997
SKU: NS-116815
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN 014671-1 (014671):

Norma je překladem technické zprávy ISO/TR 100064-1. Tato zpráva ISO/TR 100064 Čelní ozubená kola - Praktické předpisy přejímky se skládá ze tří částí: Část 1: Přejímka podle stejnolehlých boků zubů kola; Část 2: Přejímka na základě úchylek dvoubokého odvalu, radiálního házení ozubení a tloušťky zubu; Část 3: Funkční skupiny úchylek, skupiny prověrek a soubory tolerancí. Tato první část technické zprávy stanoví postup při měření stejnolehlých boků zubů čelních ozubených kol, např. měření úchylek roztečí, profilu, úhlu sklonu zubu a kinematické úchylky kola. Uvedené poznatky, vymezující postupy měření spolu s rozborem jejich výsledků, doplňují ISO 1328, část 1. Řada použitých názvů je definována v ISO 1328, část 1, ostatní jsou definovány přímo v textu nebo v kapitole 3. ČSN 01 4671 - 1. díl byla vydána v srpnu 1997

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand