ČSN 014675 (014675)

Gear wheels. Measurement of front gears with straight teeth. Dime over teethSTANDARD published on 1.12.1953


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.50 USD excl. VAT
18.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014675
Classification mark: 014675
Catalog number: 126
Publication date standards: 1.12.1953
SKU: NS-116817
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN 014675 (014675):

Norma stanoví způsob zjištění tloušťky zubu čelních kol s přímými zuby s evolventním ozubením měřením rozměru přes několik zubů. Pro měření rozměru přes zuby u čelních kol se šikmými zuby platí ČSN 01 4676. Kontrola evolventního ozubení měřením rozměru přes několik zubů je nejrozšířenějším způsobem měření ozubených kol k přímému stanovení boční vůle. Norma stanoví výpočet jmenovitého rozměru přes zuby M, určení počtu zubů, přes které se měří pro ozubení nekorigovaná a korigovaná a uvádí příklady výpočtu rozměru přes zuby v nichž jsou uvedeny stupně přesnosti a dovolené úchylky

These changes apply to this standard:

ČSN 014675:1953/d (014675) Change

Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních s přímými zuby. Rozměr přes zuby.

Change published on 1.1.1959

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.