ČSN 014811 (014811)

Chain wheels for steel roller and bush chains. Methods of calculationSTANDARD published on 25.6.1982


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price5.00 USD excl. VAT
5.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014811
Classification mark: 014811
Catalog number: 24229
Publication date standards: 25.6.1982
SKU: NS-116842
The number of pages: 8
Approximate weight : 24 g (0.05 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Chain drives and their componentsGears

Annotation of standard text ČSN 014811 (014811):

Norma platí pro řetězová kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy podle ČSN 02 3311, 02 3315 a 02 3321. Norma stanoví výpočet tvarů zubních mezer, výpočet základních rozměrů příčného řezu věnců jednořadých, dvouřadých a třířadých řetězových kol a uvádí mezní úchylky průměru patní kružnice, šířky zubu, průměru díry náboje řetězového kola, drsnost povrchu zubů, největší obvodové házení patní kružnice a největší čelní házení na průměru, který je shodný s průměrem patní kružnice

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.