ČSN 014811 (014811)

Chain wheels for steel roller and bush chains. Methods of calculationSTANDARD published on 25.6.1982


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price4.90 USD excl. VAT
4.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014811
Classification mark: 014811
Catalog number: 24229
Publication date standards: 25.6.1982
SKU: NS-116842
The number of pages: 8
Approximate weight : 24 g (0.05 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Chain drives and their componentsGears

Annotation of standard text ČSN 014811 (014811):

Norma platí pro řetězová kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy podle ČSN 02 3311, 02 3315 a 02 3321. Norma stanoví výpočet tvarů zubních mezer, výpočet základních rozměrů příčného řezu věnců jednořadých, dvouřadých a třířadých řetězových kol a uvádí mezní úchylky průměru patní kružnice, šířky zubu, průměru díry náboje řetězového kola, drsnost povrchu zubů, největší obvodové házení patní kružnice a největší čelní házení na průměru, který je shodný s průměrem patní kružnice

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.