ČSN 018003 (018003)

Safety code for working in chemical laboratories

Translate name

STANDARD published on 1.8.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.70 USD excl. VAT
13.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 018003
Classification mark: 018003
Catalog number: 503050
Publication date standards: 1.8.2017
SKU: NS-689032
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN 018003 (018003):

Tato norma stanovuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v laboratořích chemických, biochemických, fyzikálně-chemických, fyzikálních, potravinářských a ve zkušebnách, ve kterých se nakládá s chemickými látkami, a v místnostech, které slouží jako potřebné zázemí, nebo kde se nachází příslušenství potřebné pro provádění souvisících prací (např. váhovny, fotolaboratoře, příruční sklady, umývárny laboratorního nádobí). Tato norma se vztahuje také na školní laboratoře a jejich zázemí (např. příruční sklady)

These changes apply to this standard:

ČSN 018003:2017/Z1 (018003) Change

Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.

Change published on 1.4.2021

Selected format:
Czech -
Print design (2.50 USD)


Show all technical information.
2.50 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.