ČSN 038350 (038350)

Requirements for corrosion protection of buried installationsSTANDARD published on 1.9.1996


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 038350
Classification mark: 038350
Catalog number: 20180
Publication date standards: 1.9.1996
SKU: NS-117855
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Corrosion of metalsSurface treatment and coating

Annotation of standard text ČSN 038350 (038350):

Norma platí pro projektování, výstavbu a provoz protikorozní ochrany vnějšího povrchu kovových a železobetonových konstrukcí uložených v půdě nebo ve vodě. Železobetonové konstrukce (především jejich pasivní ochrana) jsou do této normy zahrnuty pouze v těch případech, kdy nepříznivě ovlivňují korozní stav kovových zařízení uložených v zemi, nebo se jedná o oblasti s bludnými proudy ze stejnosměrné trakční proudové soustavy kolejové dráhy. Normativní přílohy A, B, C a D uvádějí kritéria katodické ochrany pro nízkouhlíkovou ocel, kriteria omezení interference při katodické ochraně, některá opatření pro omezení koroze neliniových zařízení a některá opatření omezení koroze železobetonových základových konstrukcí

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand