ČSN 979840 (979840)

Geographic information - Imagery and gridded dataSTANDARD published on 1.9.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.10 USD excl. VAT
14.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 979840
Classification mark: 979840
Catalog number: 67354
Publication date standards: 1.9.2003
SKU: NS-137686
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in science

Annotation of standard text ČSN 979840 (979840):

Digitální geografická data reprezentují jevy reálného světa v jejich prostorovém vztahu k zemskému tělesu. Významnou kategorií těchto dat jsou obrazová a mřížová data. K obrazovým datům náležejí např. letecké a kosmické snímky území nebo naskenované papírové mapy, k mřížovým datům pak např. digitální modely reliéfu zemského povrchu. Bezpečná elektronická výměna geografických dat obrazové a mřížové povahy vyžaduje jejich všestrannou normalizaci, která by měla prolínat větším počtem norem geografické informace, jež představují řadu ISO 19100. Racionální řešení této úlohy může vyjít z poučení, které poskytují mnohé existující normy ošetřující výměnu digitálních obrazových a mřížových dat v některých geograficky i negeograficky orientovaných oborech. Technická zpráva ISO/TR 19121 proto poskytla jejich ucelený přehled a základní analýzu s cílem identifikovat ty jejich relevantní stránky, které by měly být reflektovány v normách geografické informace řady ISO 19100. Norma ČSN 97 9840 je ekvivalentem předmětné technické zprávy a stává se součástí ČSN geografické informace převzatých překladem příslušných mezinárodních norem.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand