ČSN EN 10226-1 (014032)

Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads - Part 1: Taper external threads and parallel internal threads - Dimensions, tolerances and designationSTANDARD published on 1.2.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.70 USD excl. VAT
9.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 10226-1
Classification mark: 014032
Catalog number: 72389
Publication date standards: 1.2.2005
SKU: NS-138422
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Special screw threads

Annotation of standard text ČSN EN 10226-1 (014032):

Tato část normy EN 10226 stanovuje požadavky na tvar závitu, rozměry, tolerance a označování trubkových závitů velikosti 1/16 až 6 včetně, pro spoje, kde je těsnosti dosahováno lícováním závitů. Předmětem jsou vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity určené pro trubky vhodné pro závitová spojení a pro armatury, tvarovky a další součásti potrubí spojované závitovými spoji. K zajištění těsného spojení je nutné použít vhodnou těsnicí hmotu nebo měrný tlak v závitu.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.