ČSN EN 10226-2 (014032)

Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads - Part 2: Taper external threads and taper internal threads - Dimensions, tolerances and designationSTANDARD published on 1.1.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 10226-2
Classification mark: 014032
Catalog number: 74943
Publication date standards: 1.1.2006
SKU: NS-138424
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Special screw threads

Annotation of standard text ČSN EN 10226-2 (014032):

Tento dokument je specifikací požadavků na tvar závitu, rozměry, tolerance a označování trubkových závitů velikosti 1/16 až 6 včetně, pro spoje, kde je těsnosti dosahováno lícováním závitů. Předmětem jsou vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity určené pro trubky vhodné pro závitová spojení a pro armatury, tvarovky nebo další součásti potrubí spojované závitovými spoji

These corrections apply to this standard:

ČSN EN 10226-2:2006/Oprava1 (014032) Correction

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování.

Correction published on 1.4.2006

Selected format:
Czech -
Print design (1.30 USD)


Show all technical information.
1.30 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.