ČSN EN 1158 (166234)

Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test methodsSTANDARD published on 1.7.1998


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.60 USD excl. VAT
8.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 1158
Classification mark: 166234
Catalog number: 52331
Publication date standards: 1.7.1998
SKU: NS-139118
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Building accessories

Annotation of standard text ČSN EN 1158 (166234):

Tato evropská norma specifikuje požadavky na zařízení pro koordinované zavírání dveří pro dvoukřídlové otvíravé dveře, vybavené zavírači dveří. Obsahuje obě samostatně namontovaná zařízení a mechanismy zavíračů dveří. Zařízení pro koordinované zavírání dveří jsou určena tam, kde je potřebné zajistit správný postup zavírání dvoukřídlových otvíravých dveří, například dveře s polodrážkou. Zařízení pro koordinované zavírání dveří vyráběná podle této evropské normy jsou doporučena pro užití všude tam, kde je požadavek na spolehlivé postupné zavírání dvoukřídlových otvíravých protipožárních/protikouřových dveří s polodrážkou. Zařízení pro koordinované zavírání dveří, určené pro protipožární/protikouřové dveře musí mít dodatečné vlastnosti, aby se účinně podílely na dosažení základních bezpečnostních parametrů v případě požárů, buď nezávisle nebo jako část kompletní dveřní sestavy. Tyto dodatečné požadavky na zařízení pro koordinované zavírání dveří pro protipožární/protikouřové dveřní sestavy jsou specifikovány v normativní příloze A.

These changes apply to this standard:

ČSN EN 1158:1998/A1 (166234) Change

Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody.

Change published on 1.7.2003

Selected format:
Czech -
Print design (13.00 USD)


Show all technical information.
13.00 USD


IN STOCK

These corrections apply to this standard:

ČSN EN 1158:1998/A1/Oprava1 (166234) Correction

Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody.

Correction published on 1.5.2006

Selected format:
Czech -
Print design (1.10 USD)


Show all technical information.
1.10 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.