ČSN EN 12012-4 (691602)

Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety requirements for agglomerators

Translate name

STANDARD published on 1.1.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.10 USD excl. VAT
13.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 12012-4
Classification mark: 691602
Catalog number: 509363
Publication date standards: 1.1.2020
SKU: NS-979409
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Equipment for the rubber and plastics industries

Annotation of standard text ČSN EN 12012-4 (691602):

Tento dokument zahrnuje veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se aglomerátorů na úpravu tvaru, velikosti a charakteristik tečení plastového odpadu, jestliže jsou používány v souladu se svým určením a za podmínek nesprávného použití, které může výrobce rozumně předpokládat (viz příloha A). Nebezpečí byla identifikována s ohledem na všechny fáze životního cyklu stroje podle EN ISO 12100:2010, 5.4. Stroje uvedené v tomto dokumentu začínají vnějším okrajem plnicího otvoru a končí vnějším okrajem vyprazdňovacího otvoru. Tento dokument neplatí pro: - nebezpečí vznikající emisemi při zpracování materiálů, které by mohly ohrozit zdraví; - nebezpečí způsobená vznícením hořlavých zbytků ve zpracovávaném materiálu; - požadavky na ventilační systémy. Tento dokument neplatí pro aglomerátory vyrobené před datem jeho publikace

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand