ČSN EN 12098-1 (060330)

Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8

Translate name

STANDARD published on 1.2.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.40 USD excl. VAT
13.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 12098-1
Classification mark: 060330
Catalog number: 503912
Publication date standards: 1.2.2018
SKU: NS-806419
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 12098-1 (060330):

Tato evropská norma je určena pro elektronická regulační zařízení otopných soustav s vodou jako teplonosnou látkou o vstupní teplotě do 120 °C. Toto regulační zařízení reguluje a přizpůsobuje distribuci a/nebo výrobu tepla v závislosti na venkovní teplotě a dalších referenčních proměnných veličinách a času. Tato norma se rovněž vztahuje na regulátory, které obsahují integrovanou řídicí funkci optimalizace zapnutí nebo funkci optimalizace zapnutí/vypnutí. Požadavky na bezpečnost otopných soustav nejsou touto normou dotčeny. Dynamické chování ventilů a servopohonů není v této normě zahrnuto. Koordinované řešení, které by zabránilo nežádoucímu vzájemnému ovlivňování v soustavě s různými druhy rozvodů a/nebo v soustavě s několika zdroji energie, není součástí této normy. Tabulka 1 uvádí relativní pozici této normy v souboru norem ENB podle modulární struktury ustanovené v EN ISO 52000-1. POZNÁMKA 1 - Shodnou tabulku lze nalézt v CEN ISO/TR 52000-2, kde jsou pro každý modul uvedena čísla příslušných norem ENB a doprovodných technických zpráv, které jsou vydané nebo se připravují. POZNÁMKA 2 - Moduly představují normy ENB, přestože jedna norma ENB může pokrývat více než jeden modul a jeden modul může být pokryt více než jednou normou ENB, například popis zjednodušené a podrobné metody. Tabulka 1 - Pozice této normy (v tomto případě M3-5, 6, 7, 8) v rámci modulární struktury souboru norem EN

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand