ČSN EN 12668-1 (015026)

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 1: InstrumentsSTANDARD published on 1.9.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.30 USD excl. VAT
18.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 12668-1
Classification mark: 015026
Catalog number: 86592
Publication date standards: 1.9.2010
SKU: NS-140832
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 12668-1 (015026):

Tato evropská norma specifikuje metody a přejímací kriteria přípustnosti pro ověřování elektrických vlastností analogových a digitálních ultrazvukových přístrojů, které pracují impulzovou metodou s A-zobrazením používané pro ruční zkoušení ultrazvukem při nedestruktivním zkoušení jednoduchými nebo dvojitými sondami, které pracují v rozsahu o střední frekvenci 0,5 MHz až 15 MHz. Ultrazvukové přístroje se spojitými vlnami nejsou zahrnuty v této normě. Tato norma se může částečně použít pro ultrazvukové přístroje u automatizovaných systémů, ale pro prokázání uspokojivých vlastností je nezbytné zajistit další zkoušky

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand