ČSN EN 12668-2 (015026)

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 2: ProbesSTANDARD published on 1.9.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.30 USD excl. VAT
18.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 12668-2
Classification mark: 015026
Catalog number: 86591
Publication date standards: 1.9.2010
SKU: NS-140835
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 12668-2 (015026):

Tato evropská norma je část ze série norem, které určují charakterizaci a ověřování ultrazvukových zkušebních zařízení. Platí pro sondy používané při nedestruktivním zkoušení ultrazvukem se střední frekvencí v rozsahu 0,5 MHz do 15 MHz, s fokusací a bez fokusace, v následujících kategoriích: a) kontaktní sondy s jedním nebo dvěma měniči, které generují podélné nebo příčné vlny; b) imerzní sondy s jedním měničem. Pokud ultrazvukové hodnoty uvedené v tomto dokumentu jsou závislé na materiálu, vztahují se na ocel s rychlostí šíření ultrazvuku (5 920 50) m/s pro podélné vlny a (3 255 30) m/s pro příčné vlny

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand