ČSN EN 12966 (737033)

Road vertical signs - Variable message traffic signs

Automatically translated name:

Traffic signs - Variable message traffic signs.STANDARD published on 1.8.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price37.90 USD excl. VAT
37.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 12966
Classification mark: 737033
Catalog number: 97655
Publication date standards: 1.8.2015
SKU: NS-611966
The number of pages: 114
Approximate weight : 373 g (0.82 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road equipment and installations

Annotation of standard text ČSN EN 12966 (737033):

Tato evropská norma uvádí specifikace pro dva typy proměnných dopravních značek; tj. se spojitým a nespojitým zobrazením. Tato evropská norma zahrnuje mobilní, dočasně a trvale instalované VMS použité na veřejných a soukromých pozemních komunikacích včetně tunelů pro poskytování informací, rad, varování a/nebo směrování dopravy. Zkušební moduly jsou použity pro demonstraci splnění daných požadavků. Tato evropská norma specifikuje optické a fyzikální charakteristiky VMS a rovněž bere zřetel na jejich stálost. Uvádí rovněž relevantní požadavky a související zkušební metody, posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) a označování. Tato norma se nezabývá těmito výrobky a požadavky: a) nosnými portály, poloportály, podpěry/nosníky a základy; b) návěstidly; c) velikostí a tvary informací na VMS; d) ovládacími jednotkami a monitorovacími jednotkami, pokud nejsou součástí VMS; e) řízením jasu značky

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand