ČSN EN 13018 (015037)

Non-destructive testing - Visual testing - General principles

Translate name

STANDARD published on 1.10.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price5.10 USD excl. VAT
5.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 13018
Classification mark: 015037
Catalog number: 500921
Publication date standards: 1.10.2016
SKU: NS-652223
The number of pages: 8
Approximate weight : 24 g (0.05 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 13018 (015037):

Tato evropská norma specifikuje obecné zásady pro přímé a nepřímé vizuální zkoušení, pokud se používá pro stanovení shody výrobku se specifikovanými požadavky (například stav povrchu dílu, uspořádání spojovaných dílů, tvaru dílu)

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.