ČSN EN 13252 (806152)

Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems

Translate name

STANDARD published on 1.7.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.10 USD excl. VAT
17.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 13252
Classification mark: 806152
Catalog number: 502791
Publication date standards: 1.7.2017
SKU: NS-686486
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Geotextiles

Annotation of standard text ČSN EN 13252 (806152):

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných v odvodňovacích systémech a dále vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností. Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování a odvodňování. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo odvodňováním, proto se samostatně nespecifikuje. Norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318. Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a postupy řízení výroby. Norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand