ČSN EN 13286-49 (736185)

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 49: Accelerated swelling test for soil treated by lime and/or hydraulic binderSTANDARD published on 1.4.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.20 USD excl. VAT
7.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 13286-49
Classification mark: 736185
Catalog number: 72321
Publication date standards: 1.4.2005
SKU: NS-142664
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road construction materials

Annotation of standard text ČSN EN 13286-49 (736185):

Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy Zkouška je vhodná pouze pro směsi, které obsahují dostatečné množství podílů jemných částic nebo pro směsi, jejichž soudržnost umožňuje vyjmutí neporušeného zkušebního tělesa ze zkušebního válce ihned po ukončení výroby vzorku.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand