ČSN EN 13477-2 (015090)

Non-destructive testing - Acoustic emission testing - Equipment characterisation - Part 2: Verification of operating characteristics

Translate name

STANDARD published on 1.8.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.40 USD excl. VAT
24.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 13477-2
Classification mark: 015090
Catalog number: 515272
Publication date standards: 1.8.2022
SKU: NS-1067874
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 13477-2 (015090):

Tento dokument specifikuje zkušební postupy pro periodické ověřování výkonu zkušebního zařízení akustické emise (AE), tj. snímačů, předzesilovačů, signálových procesorů, externích parametrických vstupů. Je určen pro použití kvalifikovaným pracovníkem k implementaci procesu automatizovaného ověřování. Po zakoupení zařízení se doporučuje ověření charakteristik měření, aby bylo možné získat referenční data pro pozdější ověření. Ověření se také doporučuje po opravě, úpravách, použití za mimořádných podmínek nebo při podezření na poruchu. Postupy uvedené v tomto dokumentu nevylučují jiné kvalifikované metody, např. ověření ve frekvenční oblasti. Tyto postupy platí obecně, pokud výrobce nestanoví alternativní ekvivalentní postupy. Bezpečnostní aspekty zařízení pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu nejsou v tomto dokumentu brány v úvahu

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.