ČSN EN 13490+A1 (011439)

Mechanical vibration - Industrial trucks - Laboratory evaluation and specification of operator seat vibrationSTANDARD published on 1.6.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 13490+A1
Classification mark: 011439
Catalog number: 83508
Publication date standards: 1.6.2009
SKU: NS-143241
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 13490+A1 (011439):

A1 Tato evropská norma platí pro sedadla obsluhy používaná na manipulačních vozících, stanovených v ISO 5053:1987 bez ohledu na druh pohonu, typ zařízení, zdvihací mechanismus a kola (pneumatiky nebo plné obruče). Platí také pro sedadla v dalších vozících, která nejsou uvedená v ISO 5053:1987, např. vozíky s vysouvacími vidlicemi a nízkozdvižné vozíky. V souladu s EN 30326-1 specifikuje tato evropská norma laboratorní metodu pro měření a hodnocení účinnosti odpružení sedadla při snižování celkových vertikálních vibrací přenášených na obsluhu manipulačních vozíků při frekvencích mezi 1 Hz a 20 Hz. Tato evropská norma stanovuje vstupní spektrální třídy požadované pro následující manipulační vozíky. Každá třída definuje skupinu strojů, které mají podobné vibrační vlastnosti: - plošinové vozíky, vozíky řízené obsluhou atd. se středním průměrem kol menším než 200 mm a nepryžovými plnými obručemi pro velké zatížení (kategorie 1); - vozíky s proměnným vyložením, vozíky s kloubovými rameny atd. se středním průměrem kol menším než 450 mm a nepryžovými plnými obručemi pro velké zatížení nebo pryžovými plnými obručemi s válcovou/kuželovou základnou (kategorie 2); - obkročné vozíky, vozíky se středním průměrem kol menším než 645 mm a pryžovými plnými obručemi nebo nafukovacími pneumatikami (kategorie 3); - obkročné vozíky, vozíky se středním průměrem kol mezi 645 mm a 900 mm a pryžovými plnými obručemi nebo nafukovacími pneumatikami (kategorie 4a); - obkročné vozíky, vozíky se středním průměrem kol mezi 900 mm a 1 200 mm a pryžovými plnými obručemi nebo nafukovacími pneumatikami (kategorie 4b); - vozíky se středním průměrem kol mezi 1 200 mm a 2 000 mm a pryžovými plnými obručemi nebo nafukovacími pneumatikami (kategorie 5); - terénní vozíky (kategorie 6). Tato evropská norma stanovuje provozní kritéria, která mají splňovat sedadla určená pro každou z výše uvedených skupin strojů. Zkoušky a kritéria definovaná v této evropské normě jsou určena pro sedadla obsluhy používaná v manipulačních vozících konvenční konstrukce. Tato evropská norma se týká jen vertikální složky celkových vibrací. Nepostihuje vibrace, které se přenášejí na obsluhu jinak než přes jeho sedadlo, například vibrace, které vnímá nohama na podlaze vozíku nebo ovládacích pedálech nebo rukama na volantu.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.