ČSN EN 13523-14 (038761)

Coil coated metals - Test methods - Part 14: Chalking (Helmen method)STANDARD published on 1.1.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.30 USD excl. VAT
7.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 13523-14
Classification mark: 038761
Catalog number: 96668
Publication date standards: 1.1.2015
SKU: NS-143329
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Organic coatings

Annotation of standard text ČSN EN 13523-14 (038761):

Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Část 14 popisuje postup objektivního stanovení křídování vyvolaného působením přirozených nebo umělých povětrnostních vlivů na organický povlak na kovovém podkladu. Výhodou tohoto postupu měření křídování organického povlaku je to, že výsledek lze odečíst přímo na přístroji a není nutné subjektivní posouzení vizuálním porovnáním zkušebních vzorků s referenčními vzorky. Tuto metodu nelze použít pro reliéfní povlaky. U texturovaných povlaků bude naměřená hodnota ovlivněna mírou textury. U vzorků vystavených venkovním povětrnostním vlivům mohou být naměřené hodnoty ovlivněny i nahromaděním nečistot

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand