ČSN EN 13549 (018101)

Cleaning services - Basic requirements and recommendations for quality measuring systemsSTANDARD published on 1.1.2002


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.40 USD excl. VAT
14.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 13549
Classification mark: 018101
Catalog number: 63633
Publication date standards: 1.1.2002
SKU: NS-143420
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Services for consumers

Annotation of standard text ČSN EN 13549 (018101):

Jakost úklidových služeb může být kontrolována pomocí dobrého systému řízení jakosti. V této normě jsou popsány metody, které se mohou snadno používat na pracovišti pro kontrolu činností při úklidových službách a které poskytují objektivní názor na dosažené výsledky. Model popsaná v této normě, založený na statistické přejímce srovnáváním, poskytuje šablonu pro uznávané nejlepší praktické postupy, v jejichž rámci se mohou místně nebo národně přijatelné systémy nadále používat a rozvíjet. S pomocí tohoto normalizovaného modelu základní struktury mohou všechny systémy jakosti napomoci k jeho větší objektivitě a úplnosti.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.