ČSN EN 1443 (734200)

Chimneys - General requirements

Translate name

STANDARD published on 1.1.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price16.90 USD excl. VAT
16.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 1443
Classification mark: 734200
Catalog number: 509486
Publication date standards: 1.1.2020
SKU: NS-979421
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Chimneys, shafts, ducts

Annotation of standard text ČSN EN 1443 (734200):

Tato evropská norma stanovuje požadavky a základní funkční vlastnosti komínů, komínových vložek, kouřovodů, konstrukčních dílů a příslušenství, které odvádějí spaliny od spotřebičů paliv do volného ovzduší. Tento dokument je určen jako základní norma pro všechny normy výrobku vypracované CEN/TC 166. Tento dokument specifikuje komíny odolné při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pro spotřebiče spalující pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i komíny bez odolnosti při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pouze pro spotřebiče spalující kapalná a plynná paliva. Kromě toho specifikuje prvky příslušenství odolné při vyhoření sazí pro spotřebiče spalující pevná, kapalná a plynná paliva. Tento dokument také uvádí minimální požadavky na označování, návody a informace o výrobku a uvádí poky-ny pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP). Tato evropská norma neplatí pro volně stojící komíny a individuální komíny sestávající z komponentů, které nejsou označeny CE

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand