ČSN EN 14584 (015089)

Non-destructive testing - Acoustic emission testing - Examination of metallic pressure equipment during proof testing - Planar location of AE sourcesSTANDARD published on 1.12.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 14584
Classification mark: 015089
Catalog number: 94375
Publication date standards: 1.12.2013
SKU: NS-145554
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 14584 (015089):

Tato evropská norma popisuje metodu pro provedení zkoušky akustické emise (AT) kovových tlakových zařízení během přejímací tlakové použitím metody planární lokalizace. Tato norma je použitelná také pro následné rekvalifikační zkoušky zařízení. Všeobecné zásady akustické emise jsou popsány v EN 13554. Účelem AE zkoušení je provedení zkoušky 100% objemu pro definování oblastí konstrukce, které jsou akusticky aktivní s AE nespojitého (burst) typu, která je výsledkem rozvoje podkritických diskontinuit, a tedy zvyšuje spolehlivost přejímací zkoušky. Zkouška poskytuje referenční mapu pro srovnání s výsledky dalších budoucích zkoušek

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.