ČSN EN 15091 (137108)

Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapwareSTANDARD published on 1.6.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.20 USD excl. VAT
22.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 15091
Classification mark: 137108
Catalog number: 95476
Publication date standards: 1.6.2014
SKU: NS-146393
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Sanitary installations

Annotation of standard text ČSN EN 15091 (137108):

Tato norma stanovuje požadavky na značení, identifikaci, těsnost, elektrickou a provozní bezpečnost, mechanickou odolnost zdravotnětechnických armatur s elektronicky ovládaným otvíráním a uzavíráním. Armatury musí být ovládány způsobem stanoveným výrobcem, tj. uvedeným v pokynech výrobce. Při zkoušení musí být ověřeny všechny funkce, uvedené v podkladech výrobce armatur. Všechny zkoušky musí být nejméně jednou opakovány. Požadavky této normy jsou úspěšně splněny pouze v případě, jestliže byly všechny funkce zařízení úspěšně ověřeny

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.