ČSN EN 15213-1 (018360)

Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 1: Reference architecture and terminologySTANDARD published on 1.11.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 15213-1
Classification mark: 018360
Catalog number: 94243
Publication date standards: 1.11.2013
SKU: NS-146533
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 15213-1 (018360):

mnoho let jsou zákazníci, orgány činné v trestním řízení a pojišťovny konfrontováni se stále se zvyšujícím počtem odcizených vozidel - skutečných krádeží i pojišťovacích podvodů, stejně jako s rostoucím problémem zvyšujícího se násilí a útoků vůči řidičům vozidel. Výrobci vozidel zaváděli a budou zavádět pokrádežové systémy, které policii umožní odcizená vozidla navrátit majiteli. Za tím účelem se používají různé metody. Tato norma je souhrnně nazývá pokrádežové systémy pro navrácení odcizených vozidel (ATSVR). Normy pro automatickou identifikaci vozidel (AVI) a automatickou identifikaci zařízení (AEI) jsou vytvářeny pracovní skupinou CEN/TS 278 WG12 v souladu s EN ISO 14814. Tato norma na pokrádežové systémy se proti této práci WG12 nijak nestaví, ani se nesnaží zavádět parametry pro budoucí normy na AVI/AEI. Normy na DSRC a AVI jsou považovány za základní technologické bloky pro aplikaci pokrádežových systémů krátkého dosahu. V této normě na pokrádežové systémy byly použity některé specifické termíny a definice. Tato první část normy definuje rámec konceptů ATSVR a definic kvůli následným částem s cílem: - definovat koncepty a modely globální architektury pro ATSVR s příslušnou terminologií; - identifikovat prvky, které mohou tvořit systém ATSVR. Události a přidružené informace, které se vztahují k situaci před registrací krádeže, jsou důležité pro celkový proces, ale mohou podléhat zákonům v dané zemi. Tyto události a přidružené informace mohou být popsány v normách, aby objasnily podstatu zjištěných technických procesů, což samozřejmě nijak neobchází platné právní podmínky

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.