ČSN EN 15305 (015094)

Non-destructive testing - Test method for residual stress analysis by X-ray diffractionSTANDARD published on 1.4.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.60 USD excl. VAT
25.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 15305
Classification mark: 015094
Catalog number: 83187
Publication date standards: 1.4.2009
SKU: NS-146679
The number of pages: 72
Approximate weight : 216 g (0.48 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 15305 (015094):

Tato evropská norma EN 15305:2008 popisuje nedestruktivní metodu pro stanovení makroskopického zbytkového nebo aplikovaného pnutí pomocí analýzy rentgenovou difrakcí u polykrystalických vzorků. Popsaná metoda je založena na úhlově disperzní metodě v reflexní geometrii v návaznosti na popis uvedený v evropské normě EN 13925-1. Tato norma nepokrývá metody analýzy zbytkového pnutí založené na synchrotronovém rentgenovém záření a neuvažuje veškeré možné oblasti použití.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand