ČSN EN 15305 (015094)

Non-destructive testing - Test method for residual stress analysis by X-ray diffractionSTANDARD published on 1.4.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.90 USD excl. VAT
24.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 15305
Classification mark: 015094
Catalog number: 83187
Publication date standards: 1.4.2009
SKU: NS-146679
The number of pages: 72
Approximate weight : 216 g (0.48 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 15305 (015094):

Tato evropská norma EN 15305:2008 popisuje nedestruktivní metodu pro stanovení makroskopického zbytkového nebo aplikovaného pnutí pomocí analýzy rentgenovou difrakcí u polykrystalických vzorků. Popsaná metoda je založena na úhlově disperzní metodě v reflexní geometrii v návaznosti na popis uvedený v evropské normě EN 13925-1. Tato norma nepokrývá metody analýzy zbytkového pnutí založené na synchrotronovém rentgenovém záření a neuvažuje veškeré možné oblasti použití.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.