ČSN EN 15341 (010664)

Maintenance - Maintenance Key Performance IndicatorsSTANDARD published on 1.4.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.30 USD excl. VAT
13.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 15341
Classification mark: 010664
Catalog number: 84875
Publication date standards: 1.4.2010
SKU: NS-146750
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 15341 (010664):

V této normě jsou specifikovány klíčové indikátory údržby pro management zajištění údržby při dosahování vynikající kvality údržby a využití technických prostředků konkurenčním způsobem. Většina těchto indikátorů se uplatňuje u veškerého průmyslového a zajišťujícího vybavení, jako jsou budovy, infrastruktura, doprava, distribuce, sítě atd. Tyto indikátory se mají používat k měření stavu, porovnávání (s použitím interních a externích srovnávacích zkoušek), diagnóze (analýze silných a slabých stránek), identifikaci a vymezení cílů, které se mají dosáhnout, plánování zlepšovacích zásahů a k neustálému měření změn výkonnosti údržby v čase

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand